Technik żywienia i gospodarstwa domowego

kierunek : Technik żywienia i gospodarstwa domowego
czesne : 90 zł

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Urządzenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych
 • Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta
 • Mikrobiologia żywności
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Higiena i ochrona zdrowia
 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Marketing
 • Podstawy biurowości
 • Zarządzanie firmą
 • Przedmiot specjalizacyjny
 • Zajęcia praktyczne

 

PRACA

 • Zakłady żywienia zbiorowego
 • Ośrodki wypoczynkowe

 

Uwaga! Dla absolwentów prowadzimy bezpłatne pośrednictwo pracy

 

 

PRAKTYKA

 • Hotele
 • Lokale gastronomiczne

INFORMACJE I ZAPISY

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły przy ul.Bol.Śmiałego 42/43
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00
tel. 091 485 07 79, e-mail: ece@poczta.fm

 • Nauka trwa cztery semestry
 • Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym lub za pośrednictwem internetu (zajęcia praktyczne tylko stacjonarne)
 • Wymagane dokumenty:
  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
  2. 4 zdjęcia legitymacyjne
  3. Zaświadczenie lekarskie
  4. Przy zapisie należy wnieść opłatę 1 raty czesnego