Technik obsługi turystycznej

kierunek : Technik obsługi turystycznej
czesne : 90 zł

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Język angielski
 • Podstawy ekonomiczno – prawne
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Organizacja turystyki
 • Geografia turystyczna
 • Technika pracy biurowej
 • Język niemiecki zawodowy
 • Podstawy rachunkowości i finansów
 • Marketing w turystyce
 • Zajęcia praktyczne

 

PRACA

 • Biura turystyczne
 • Hotele

 

Uwaga! Dla absolwentów prowadzimy bezpłatne pośrednictwo pracy

 

 

PRAKTYKA

 • Biura turystyczne
 • Hotele

INFORMACJE I ZAPISY

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły przy ul.Bol.Śmiałego 42/43
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00
tel. 091 485 07 79, e-mail: ece@poczta.fm

 • Nauka trwa cztery semestry
 • Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym lub za pośrednictwem internetu (zajęcia praktyczne tylko stacjonarne)
 • Wymagane dokumenty:
  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
  2. 4 zdjęcia legitymacyjne
  3. Zaświadczenie lekarskie
  4. Przy zapisie należy wnieść opłatę 1 raty czesnego