Socjologiczno-ppsychologiczne

kierunek : Psychologiczno – socjologiczny
czesne : 100 zł

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia i socjologia pracy
 • Elelmenty socjologii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
 • Współczesne rynki pracy
 • Etyka zawodowa

Specjalizacja:

 • Zarządzanie personelem
 • Specjalista public relations
 • Komunikacja

 

Dodatkowo możliwość uzyskania niemieckiego certyfikatu zawodowego

 

 

PRACA

 • Biura doradztwa personalnego
 • W kadrach jako osoba zajmująca się naborem kandydatów do pracy
 • Ośrodki pomocy społecznej

 

Uwaga! Dla absolwentów prowadzimy bezpłatne pośrednictwo pracy

 

 

PRAKTYKA

 • Warsztaty praktyczne

INFORMACJE I ZAPISY

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły przy ul.Bol.Śmiałego 42/43
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00
tel. 091 485 07 79, e-mail: ece@poczta.fm

 • Nauka trwa dwa semestry
 • Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym lub za pośrednictwem internetu (zajęcia praktyczne tylko stacjonarne)
 • Wymagane dokumenty:
  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
  2. 4 zdjęcia legitymacyjne
  3. Zaświadczenie lekarskie
  4. Przy zapisie należy wnieść opłatę 1 raty czesnego