Promocja zdrowia-fizykoterapia

kierunek : Fizykoterapia

czesne : 160 zł

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Anatomia czynnościowa z fizjologią
 • Psychologia z elementami etyki zawodowej
 • Patologia
 • Podstawy fizykoterapii
 • Pomoc doraźna
 • Masaż
 • Kinezyterapia – zaopatrzenie ortopedyczne
Dodatkowo możliwość uzyskania niemieckiego certyfikatu zawodowego

 

PRACA

 • Ośrodki wypoczynkowo – sanatoryjne
 • Placówki rehabilitacyjne
Uwaga! Dla absolwentów prowadzimy bezpłatne pośrednictwo pracy

 

PRAKTYKA

 • Ośrodki służby zdrowia
 • Domy opieki społecznej
 • Ośrodki wypoczynkowo – sanatoryjne

INFORMACJE I ZAPISY


Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły przy ul.Bol.Śmiałego 42/43
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00
tel. 091 485 07 79, e-mail: ece@poczta.fm

 • Nauka trwa dwa semestry
 • Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym lub za pośrednictwem internetu (zajęcia praktyczne tylko stacjonarne)
 • Wymagane dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
  2. 4 zdjęcia legitymacyjne
  3. Zaświadczenie lekarskie
  4. Przy zapisie należy wnieść opłatę 1 raty czesnego