Kurs sekretarsko-asystencki

Celem kursu jest:
* poznanie zasad sprawnej organizacji pracy w biurze, obiegu i archiwizacji dokumentów oraz redagowania pism
* kształtowanie podstaw etycznych, otwartej osobowości oraz etykiety zawodowej
* poznanie obsługi komputera, jego oprogramowania oraz obsługi urządzeń biurowych

CENA : 390 ZŁ 50 GODZIN 
zajęcia w systemie popołudniowym wtorki i czwartki 17.00 – 19.15,
rannym 9.00 – 11.15 oraz weekendowym

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

L.P.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
1
Organizacja pracy w biurze:
– rola, zadania i charakter pracy sekretarki
– miejsce pracy sekretarki 
– estetyka biura 
– korespondencja biurowa 
– wewnętrzne akty normatywne 
– współpraca sekretarki z szefem 
– organizowanie narad i konferencji 
– zasady sporządzania pism 
– obsługa urządzeń biurowych
2
Etyka zawodowa: 
– kultura osobista w pracy zawodowej 
– przyjęcia służbowe 
– strategie obsługi klienta
3
Prawo pracy
4
Podstawy obsługi komputera: – wprowadzenia do obsługi komputera – Windows – Edytor tekstu (MS Word) – Arkusze kalkulacyjne (MS Excel) – Obsługa internetu