Kurs kadrowo-płacowy

Celem kursu jest:
* pozyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu prawa pracy oraz podstaw księgowości, a także przepisów ordynacji podatkowej oraz innych przepisów mających zastosowanie w procesie kadrowym
* pozyskanie wiedzy niezbędnej w rozliczeniach z ZUS 
* zdobycie umiejętności obsługi programów: PŁATNIK (wymaganego przez ZUS) oraz SYMFONIA: KADRY i PŁACE

CENA: 480 ZŁ 63 GODZINY
zajęcia w systemie popołudniowym wtorki i czwartki 17.00 – 19.15,
rannym 9.00 – 11.15 oraz weekendowym

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

L.P.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
1
Ogólna charakterystyka prawa pracy, rodzaje umów o pracę, umowy zobowiązaniowe, rozwiązanie umowy o pracę, roszczenia ze stosunku pracy, elementy ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
2
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, dokumentacja związana z naliczaniem płac)
Obieg dokumentów w firmie
3
Zarządzanie kadrami
4
Rozliczenie listy płac (wynagrodzenia za czas przepracowany, czas choroby, czas urlopu wypoczynkowego)
5
Rozliczenia z ZUS (deklaracje, raporty, zgłoszenia, kapitał początkowy, renty i emerytury, zasiłki rodzinne, wychowawcze, macierzyńskie, opiekuńcze)
6
Pracownicze ubezpieczenia społeczne – praktyczna obsługa programu PŁATNIK
7
Obsługa programu Symfonia: Kadry i Płace