Kurs hotelarstwo morskie

PROGRAM I WARUNKI UCZESTNICTWA

Europejskie Centrum Szkoleń nr WOś – I – 4320/328/2002 kurs hotelarstwa morskiego jest zorganizowane i prowadzone przez Europejskie Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. (nr KRS 0000098609).

 

PROGRAM KURSU

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na statkach pasażerskich zagranicznych armatorów w dziale hotelowym. W chwili obecnej jest zapotrzebowanie na ok. 30000 wykwalifikowanych pracowników przygotowanych do podjęcia pracy w dziale hotelowym i gastronomicznym na statkach pasażerskich, promach, statkach typu Ro-Ro z miejscami pasażerskimi.

 

Są 4 podstawowe kryteria decydujące o podjęciu pracy:

a) znajomość języków obcych ( j. angielski, j. niemiecki)
b) przygotowanie merytoryczne zawodowe
c) praktyka morska w zawodzie ( staż pracy, praktyki, kursy) 
d) posiadanie wymaganej dokumentacji zgodnej z międzynarodowymi przepisami morskimi (zaświadczenia, certyfikaty)

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

L.P.
ZAKRES
1
Język angielski zawodowy
2
Język niemiecki zawodowy
3
Organizacja i technika pracy na statku pasażerskim
4
Przepisy bezpieczeństwa
5
Organizacja działów hotelowych na statku pasażerskim
6
Zasady żywienia i technologia gastronomiczna
7
Obsługa konsumenta

 

DODATKOWE SZKOLENIA ZAWODOWE

  • KURS NIEMIECKICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH: cook asistant, house keeper, recepcjonista, kelner
  • STCW – kursy morskie z zakresu: indywidualnych technik ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej.

W trakcie nauki słuchacze realizują praktyki morskie w PŻB w wymiarze minimum 28 dni ( 2 x 14 dni ). Po zakończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu absolwenci są kierowani na cykl spotkań aplikacyjnych w celu podjęcia pracy. Interview jest prowadzone w języku obcym, dlatego też o tym jak szybko słuchacz otrzyma pracę decyduje nie tylko wiedza merytoryczna, ale również stopień znajomości języka obcego.
Zrealizowanie powyższego programu oraz przejście przez procedurę aplikacyjną z wynikiem pozytywnym jest gwarancją pracy.

PRACA

  • Statki pasażerskie – piony hotelowe
  • Hotele
Uwaga! Po zrealizowaniu programu nauczania gwarantujemy pierwszy kontrakt zawodowy!!!

 

PRAKTYKA

 

Przed wyjazdem na praktykę zawodową należy uzyskać międzynarodowe świadectwo zdrowia

  • PŻB – Promy – praktyki morskie z wynagrodzeniem

INFORMACJE I ZAPISY


Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły przy ul.Bol.Śmiałego 42/43
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00
tel. 091 485 07 79, e-mail: ece@poczta.fm

  • Nauka trwa dwa semestry
  • Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym lub za pośrednictwem internetu (zajęcia praktyczne tylko stacjonarne)