Hotelarstwo morskie

kierunek : Hotelarstwo morskie
czesne : 180 zł

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Język angielski zawodowy
 • Język niemiecki zawodowy
 • Organizacja i technika pracy na statku pasażerskim
 • Przepisy bezpieczeństwa
 • Organizacja działów hotelowych na statku pasażerskim
 • Zasady żywienia i technologia gastronomiczna
 • Obsługa konsumenta

DODATKOWE SZKOLENIA ZAWODOWE

 • KURS NIEMIECKICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH: cook asistant, house keeper, recepcjonista, kelner
 • STCW – kursy morskie z zakresu: indywidualnych technik ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

PRACA

 • Statki pasażerskie – piony hotelowe
 • Hotele

 

Uwaga! Po zrealizowaniu programu nauczania gwarantujemy pierwszy kontrakt zawodowy!!!

 

 

PRAKTYKA

Przed wyjazdem na praktykę zawodową należy uzyskać międzynarodowe świadectwo zdrowia

 • Fliegel Textilservice – pralnia w Nowym Czarnowie
 • Morskie Biuro Podróży „Polferies” – praca biurowa
 • PŻB – Promy – praktyki morskie z wynagrodzeniem

INFORMACJE I ZAPISY

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły przy ul.Bol.Śmiałego 42/43
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00
tel. 091 485 07 79, e-mail: ece@poczta.fm

 • Nauka trwa dwa semestry
 • Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym lub za pośrednictwem internetu (zajęcia praktyczne tylko stacjonarne)
 • Wymagane dokumenty:
  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
  2. 4 zdjęcia legitymacyjne
  3. Zaświadczenie lekarskie
  4. Przy zapisie należy wnieść opłatę 1 raty czesnego